Samen voor een veilige en duurzame toekomst
- sinds 2001 -

Asbestinventarisatie

Afbouwbeleid

Vanaf 23 november 2022 is het verplicht een asbestinventarisattest te hebben bij verkoop van een gebouw ouder dan 2001. Tegen 2032 moeten alle gebouwen met risicobouwjaar voorzien zijn van dergelijk attest. De OVAM streeft ernaar Vlaanderen volledig asbestveilig te maken tegen 2040 door actief het asbest wat in slechte staat verkeerd op te sporen en te verwijderen.

Inventarisatie

Inventariseren houdt in dat alle risicovolle asbestbronnen in het inspectiegebied inzichtelijk worden gemaakt door middel van een plaatsbezoek met monstername. Hiervoor onderzoekt de deskundige alle materialen die een risico kunnen vormen bij normaal dagelijks gebruik van het gebouw. Het onderzoek is een niet-destructieve inventaris van alle asbestverdachte materialen die rechtstreeks waarneembaar zijn.

Laboanalyses

Alleen een laboanalyse kan met volledige zekerheid bepalen of het materiaal asbesthoudend is of niet. In overleg met de opdrachtgever worden daarom kleine monsters genomen van de verdachte materialen. Nadat alles is geïnspecteerd en de verdachte monsters zijn geanalyseerd op asbestvezels, ontvangt u het asbestinvantarisattest.

Asbestinventarisattest (AIA)

Het attest vermeldt welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en hoe het asbesthoudend materiaal veilig moet beheerd of verwijderd worden. De geldigheidsduur van het attest is 10 jaar, tenzij materialen met hoog risico aanwezig zijn, dan geldt een termijn van 5 jaar. Om het attest te bekomen, is een asbestinventarisatie van het gebouw nodig.

Created by 2BuildIT, powered by ZOEKIZ®